Voice

Sang/Operaakademiet

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver:

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer 

 • 1 arie
 • 1 tysk lied
 • 1 sang af en dansk komponist med dansk tekst
 • 2 opgaver efter ansøgerens eget valg

Værkerne skal synges udenad og have en samlet varighed på 15-20 min.

2. Sekunda vista

Sekunda vista-sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement og tysk tekst. Der gives 40 min. forberedelse til sekunda vista opgaven. Tysk ordbog må medbringes.

3. Prima vista

Prima vista-sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement (med eller uden tekst).

Hovedfagsprøven bedømmes af 1 ekstern og 2 interne fagcensorer.

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer. 1 i hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du har mindst opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Øvrige hovedfagsprøver for sangere

I forlængelse af sekunda vista opgaven vil censorerne vurdere, hvorvidt den optagelsessøgende har behov for at erhverve sig i tyskkundskaber inden en eventuel studiestart. Den optagelsessøgende vil modtage besked herom efter den endelige votering. Det anbefales danske ansøgere at erhverve sig tyskkundskaber svarende til C-niveau i gymnasiet.

Hvis man bliver optaget på bacheloruddannelsen i sang, indkaldes man umiddelbart efter studiestart til en vejledende øre-, næse-, hals- undersøgelse hos konservatoriets halslæge.

Kandidatuddannelsen

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgeren skal fremføre: 

 • 1 opera/oratorium-arie
 • 1 recitativ
 • 1 sang/romance af en dansk komponist med dansk tekst
 • 1 lied med tysk, fransk eller engelsk tekst 
 • 1 opgave komponeret efter 1970 

Resten af programmet vælges frit af den optagelsessøgende selv. Programmet skal indeholde opgaver på 4 forskellige sprog. 

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. 

Øvrige hovedfagsprøver for sangere

Hvis man bliver optaget på kandidatuddannelsen i sang, indkaldes man umiddelbart efter studiestart til en vejledende øre-, næse-, hals- undersøgelse hos konservatoriets halslæge. Dette gælder ikke ansøgere, der har gennemført bacheloruddannelsen i sang på DKDM.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed.
Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået".

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage.
I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Repertoiret er selvvalgt ud fra følgende kriterier:

 • Værkerne ved de to runder skal tilsammen dække 4 forskellige stilarter (fx lied, arie, recitativ, og romance).
 • I det fremførte repertoire skal indgå 4 forskellige sprog.
 • Mindst 1 af værkerne skal være skrevet i nyere tid (efter 1970)
 • Mindst 1 af værkerne (ved prøven udført med klaver) skal være skrevet for sangstemme og orkester/kammerensemble (f.eks. koncertarier af Mozart, orkestersange af Mahler, Strauss, arier fra operaer, passioner eller oratorier).
 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder.

Optagelsesprøven til Operaakademiet

Uddannelse i samarbejde med Det Kgl. Teater

Uddannelsen ved Operaakademiet udbydes i samarbejde med Det Kgl. Teater.

Optagelsesprøvens forløb og indhold

Læs mere om optagelsesproceduren på Operaakademiets egen hjemmeside.