Voice

Sang/Operaakademiet

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet skal du aflevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver:

1. Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer 

 • 1 arie
 • 1 tysk lied
 • 1 sang af en dansk komponist med dansk tekst
 • 2 opgaver efter ansøgerens eget valg

Værkerne skal synges udenad og have en samlet varighed på 15-20 min.

2. Sekunda vista

Sekunda vista-sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement og tysk tekst. Der gives 40 min. forberedelse til sekunda vista opgaven. Tysk ordbog må medbringes.

3. Prima vista

Prima vista-sang af en lettere vokalkomposition med akkompagnement (med eller uden tekst).

Hovedfagsprøven bedømmes af 1 ekstern og 2 interne fagcensorer.

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer. 1 i hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du har mindst opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Øvrige hovedfagsprøver for sangere

I forlængelse af sekunda vista opgaven vil censorerne vurdere, hvorvidt den optagelsessøgende har behov for at erhverve sig i tyskkundskaber inden en eventuel studiestart. Den optagelsessøgende vil modtage besked herom efter den endelige votering. Det anbefales danske ansøgere at erhverve sig tyskkundskaber svarende til C-niveau i gymnasiet.

Hvis man bliver optaget på bacheloruddannelsen i sang, indkaldes man umiddelbart efter studiestart til en vejledende øre-, næse-, hals- undersøgelse hos konservatoriets halslæge.

Kandidatuddannelsen

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgeren skal fremføre: 

 • 1 opera/oratorium-arie
 • 1 recitativ
 • 1 sang/romance af en dansk komponist med dansk tekst
 • 1 lied med tysk, fransk eller engelsk tekst 
 • 1 opgave komponeret efter 1970 

Resten af programmet vælges frit af den optagelsessøgende selv. Programmet skal indeholde opgaver på 4 forskellige sprog. 

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. 

Øvrige hovedfagsprøver for sangere

Hvis man bliver optaget på kandidatuddannelsen i sang, indkaldes man umiddelbart efter studiestart til en vejledende øre-, næse-, hals- undersøgelse hos konservatoriets halslæge. Dette gælder ikke ansøgere, der har gennemført bacheloruddannelsen i sang på DKDM.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed.
Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået".

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage.
I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed.
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Repertoiret er selvvalgt ud fra følgende kriterier:

 • Værkerne ved de to runder skal tilsammen dække 4 forskellige stilarter (fx lied, arie, recitativ, og romance).
 • I det fremførte repertoire skal indgå 4 forskellige sprog.
 • Mindst 1 af værkerne skal være skrevet i nyere tid (efter 1970)
 • Mindst 1 af værkerne (ved prøven udført med klaver) skal være skrevet for sangstemme og orkester/kammerensemble (f.eks. koncertarier af Mozart, orkestersange af Mahler, Strauss, arier fra operaer, passioner eller oratorier).
 • Der må ikke være sammenfaldende værker ved de to runder.

Optagelsesprøven til Operaakademiet

Uddannelse i samarbejde med Det Kgl. Teater

Solistuddannelsen ved Operaakademiet udbydes i samarbejde med Det Kgl. Teater.

Optagelsesprøvens forløb og indhold

Læs mere om optagelsesproceduren på Operaakademiets egen hjemmeside.

Oversættelser til dansk

Det Kongelige Teater har oversat mange af de operaer der har været opført på teatret, til dansk, og teatrets musikarkiv har klaverudtog med den danske tekst. Du kan til brug for din optagelsesprøve til Operaakademiet få tilsendt kopi af recitativer/arier med den danske tekst ved at udfylde et særligt skema. Hent skemaet her (pdf). Du kan også skrive skemaet af og sende pr. mail til musikarkiv@kglteater.dk