Strings

Strygere

Violin, bratsch, cello og kontrabas

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet:

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele:

Hovedfag (30 min. inkl. votering)

Sammen med ansøgningsskemaet indleveres en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver:

1. prøve: Bundne og selvvalgte opgaver, etuder og skalaer

 • 8 selvvalgte skalaer og treklange i tre oktaver, heraf 4 i dur, 2 i harmonisk mol og 2 i melodisk mol. 
 • Bundne og selvvalgte opgaver, alt afhængig af instrument:
Violin
 • 2 etuder, mindst af sværhedsgrad som R. Kreutzer: Etude nr. 6-42. Den ene skal være en dobbletgrebs-etude som fx R. Kreutzer: nr. 28-42
 • 1. sats af en violinkoncert, mindst af sværhedsgrad som Mozart: G-dur eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad
Bratsch
 • 2 etuder:
  • en fra B. Campagnoli: Caprizes, op. 22
  • en fra R. Kreutzer: Etuder nr. 5-42 eller en anden etude af mindst samme sværhedsgrad
 • 1. sats af en bratschkoncert, mindst af sværhedsgrad som Hoffmeister, eller K. Stamitz: Bratschkoncert i D-dur, eller et koncertstykke af tilsvarende sværhedsgrad
Cello
 • 1 etude af samme sværhedsgrad som D. Popper eller Duport
 • 1. sats af en cellokoncert, af sværhedsgrad som Haydn: C-dur cellokoncert, eller et stykke med tilhørende klaverakkompagnement af tilsvarende sværhedsgrad
Kontrabas
 • 2 selvvalgte etuder, hvor toneomfanget mindst går til tommelfingerpositionen (oktav G)
 • 1. sats af en kontrabaskoncert, af sværhedsgrad som Dragonetti, Pichl, Capucci, Hoffmeister, Cimador, eller et stykke med tilhørende klaverakkompagnement af tilsvarende sværhedsgrad

2. prøve: Tilstillet opgave

En tilstillet opgave, som sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. Den tilstillede opgave kan være eksempler fra orkesterlitteraturen. 

3. prøve: Prima vista spil

Ansøgeren prøves i prima vista-spil.

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte prøvekarakterer. Én for hver af de ovenstående prøver. Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Kravene til prøven gælder også for ansøgere, der i forvejen går på konservatoriet og ønsker at gå til kvoteprøve til kandidatuddannelsen. 

Du skal fremføre, alt afhængig af instrument: 

Violin
 • 1. sats af en Mozart koncert med kadence
 • 1 selvvalgt opgave
Bratsch
 • 1. sats af Stamitz koncert i D-dur med kadence
 • 1 selvvalgt opgave
Cello
 • 1. sats af en Haydn koncert med kadence
 • 1 selvvalgt opgave
Kontrabas
 • 1. sats af Dittersdorf koncert med kadence
 • selvvalgt opgave

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Optagelsesprøven til solistuddannelsen

PRØVENS FORLØB, BEDØMMELSE OG INDHOLD

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Præstationen bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

1. runde (20 minutter) 

Du opgiver følgende til denne runde, alt afhængig af instrument:

Heraf vælger de interne censorer ca. 10 minutters program, som du kan få oplyst i studieadministrationen ugedagen inden optagelsesprøven.

Violin
 • Pligtstykke: 1. sats med kadence af Mozart: enten Violinkoncert nr. 3, 4 eller 5

Du skal også opgive følgende 2 værker:

 • Bach: 1. og 2. sats fra en solosonate eller chaconne i d-mol
 • Paganini: 1 Caprice
Bratsch
 • Pligtstykke: 1. sats af Stamitz: Koncert i D-dur eller Hofmeister: Koncert i D-dur med kadencer

Du skal også opgive følgende 2 værker:

 • To satser fra en solosuite af Reger eller to satser fra en af de tre sidste cellosuiter af Bach eller to satser fra en sonate eller partita af Bach
 • En Paganini caprice
Cello
 • Pligtstykke: Haydn: 1. sats af koncert i D-dur

Du skal også opgive følgende værker:

 • to satser fra en af J. S. Bachs tre sidste suiter
 • 2 Piatti capricer
Kontrabas
 • J. S. Bach: To satser af solosuite eller H. Fryba: To satser af solosuite
 • To satser af klassiske kontrabaskoncerter
 • Et virtuos stykke af f.eks. G. Bottesini eller E. Nann: En caprice

2. runde (30 minutter) 

Du skal opgive et program på ca. 50 minutter, som skal indeholde, alt afhængig af instrument: 

De interne censorer vælger heraf 30 minutters musik, som bliver sendt til din e-mailadresse ugedagen inden optagelsesprøvens 1. runde.

Violin
 • 1 violinkoncert af Beethoven, Brahms, Dvorak, Nielsen, Sibelius, Tjaikovskij eller Berg
 • En større sonate fra det klassiske repertoire i sin helhed
 • Andet selvvalgt repertoire, heraf mindst ét værk skrevet efter 1945, således at repertoiret fra de to runder i sin helhed omfatter mindst fire forskellige stilperioder
Bratsch
 • En koncert i sin helhed af enten Bartok, Walton eller Hindemith: der Schwanendreher
 • En af følgende sonater: Brahms f-mol eller Es-dur, Schubert: Arpeggione eller Sjostakovitj
 • Et kortere solostykke fra vor egen tid
Cello
 • En cellokoncert fra det klassisk repertoire (Schumann, Dvorak, Elgar eller Sjostakovitj)
 • En cellosonate fra det klassiske repertoire (Brahms, Schubert eller Sjostakovitj)
 • Et kortere solostykke fra vor egen tid (Nørgård, Ruders, Nordheim eller Dutilleux)
Kontrabas
 • En romantisk eller moderne kontrabaskoncert, eksempelvis Koussewicky, Bottesini, Henze, Mortari eller Rota
 • En sonate eksempelvis Hindemith, Misek, Schubert, Beethoven eller Brahms
 • Et kort solostykke skrevet efter 1945