Tonmeister

Tonemester

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Hovedfaget for tonemestre er indspilningsteknik og musikproduktion.

Prøven består af:

1. Test af almen teknisk og musikalsk viden (varighed 60 min.)

Prøven består i en kortfattet, skriftlig besvarelse af en række elementære tekniske og musikalske spørgsmål. Nogle af spørgsmålene vil kun kræve en ja/nej besvarelse, mens andre spørgsmål kræver en kort, selvstændig formulering. Du kan se hvilke typer af spørgsmål der kan forekomme i tonemestres optagelsesprøve i dette eksempel.

2. Auditiv analyse

Der gives en mundtlig redegørelse for to forespillede musikeksempler (et rytmisk og et klassisk) såvel musikalsk som indspilningsteknisk. Der lægges vægt på at den optagelsessøgende er i stand til at udtrykke sin opfattelse af det forespillede, samt at den korrekte fagterminologi i nogen grad beherskes.

Prøverne 2 og 3 aflægges samlet. Der er afsat ca. 15 minutter til hver del - i alt 30 min. inkl. votering og bedømmelse.

3. Samtale

Gennem individuelle spørgsmål søges den optagelsessøgendes tekniske og musikalske standpunkt belyst. Spørgsmålene kan være af både teoretisk og af praktisk art. Desuden søges den optagelsessøgendes hensigt med og forventninger til studiet klarlagt.

Prøverne 2 og 3 aflægges samlet. Der er afsat ca. 15 minutter til hver del - i alt 30 min. inkl. votering og bedømmelse.

Karaktergivning

Der gives 3 særskilte karakterer. 1 i hver af ovenstående prøver. Den samlede hovedfagsprøve er kun bestået, hvis du har mindst opnået karakteren 02 i alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er éns for samtlige bacheloruddannelser.

Derudover skal ansøgeren også bestå en prøve i basisklaver.

Audiogram skal vedlægges

Ansøgere til tonemesteruddannelsen skal desuden vedlægge et autoriseret audiogram (max. 1 år gammelt). Audiogrammet viser en persons hørenedsættelse i forskellige frekvenser. Et audiogram kan fås hos en speciallæge uden henvisning fra egen læge.

Basisklaver

Prøven er vejledende og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Der fremføres:

 • Et klaverstykke af en sværhedsgrad som fx 
  • en wienersonatine af W. A. Mozart 
  • en tostemmig invention af J.S. Bach 
  • en sats fra R. Schumann: Kinderszenen 
  • en sats fra C. Nielsen: Humoreske – bagateller 
  • en sats fra B. Bartok: Rumænske julesange 
  • nedskrevne jazz- eller andre rytmiske arrangementer i samme sværhedsgrad, eks. Chick Corea, Oscar Peterson, Bill Evans) 
 • En indstuderet firstemmig koral fra Den Danske Koralbog. 
 • Skalaer og treklange i dur- og moltonearter op til fire fortegn. 
 • En tilstillet opgave i akkompagnement til egen sang. Opgaven udføres med tekst og kan være en enkel udskrevet nodesats eller en becifringssats. Ansøgeren vælger selv blandt de to muligheder. 
 • En prima vista-opgave noteret på to systemer i g- og f-nøgle og med becifring. Opgaven udføres både som nodespil og som becifringsspil med melodi.

Den tilstillede opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven.

Kandidatuddannelsen

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Ansøgere bedes fremsende to eksempler på egne musikproduktioner - 1 rytmisk og 1 klassisk af minimum 7 minutters varighed hver.

Ansøgeren indkaldes til en samtale af ca. 20 min. varighed om de fremsendte musikproduktioner.

Prøvens varighed inkl. votering 30 min.

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.