Træblæserstuderende

Træblæsere

Fløjte, klarinet, saxofon, obo og fagot

Du kan vælge optagelsesprøven på flere niveauer på konservatoriet: 

Bacheloruddannelsen

Optagelsesprøven består af følgende dele: 

Hovedfag

Du skal indlevere en repertoireliste over de valgte værker, som vil blive fremført under optagelsesprøven. Hovedfagsprøven består af disse tre typer prøver: 

1. prøve: Bundne/selvvalgte opgaver, etuder, skalaer

 • Samtlige skalaer og treklange i dur og mol i to oktaver spilles legato (langsomt) og staccato (hurtigt).
 • Bundne og selvvalgte opgaver, alt afhængig af instrument:
Fløjte
 • To af Joachim Andersens "instruktive etuder" (op. 30)
 • J. S. Bach: Sonate i E-dur 1. og 2. sats
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Philip Gaubert: Nocturne e allegro scherzando. – SKAL SPILLES UDENAD!
Klarinet
 • C. Rose: 40 etuder, nr. 1
 • Niels W. Gade: Fantasistykke nr. 2
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Weber: Concertino – SKAL SPILLES UDENAD!
Obo
 • W. B. Ferling: Etude nr. 19
 • C. Ph. E. Bach: Sonate i g-mol, H.549, 1. og 2. sats
 • Selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. J. Haydn: Obokoncert 1. sats – SKAL SPILLES UDENAD!
Saxofon
 • W. B. Ferling: Etude nr. 16
 • J. Ibert: Aria
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. Glazunov: Koncert 1. sats – SKAL SPILLES UDENAD!
Fagot
 • L. Milde: 50 Konzertstudien für Fagot, op. 26, nr. 1 (hæfte 1)
 • G. Ph. Telemann: Sonate for fagot og continuo 1. og 2. sats
 • En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som f.eks. E. Elgar: Romance for fagot og klaver – SKAL SPILLES UDENAD!

2. prøve: Tilstillet opgave

En tilstillet opgave sendes til ansøgerens e-mailadresse 7 dage før optagelsesprøven. 

3. prøve: Prima vista-spil

Du vil blive præsenteret for et stykke musik, der skal spilles prima vista. For fagot kan stykket både være i bas- og tenornøgle.

Hovedfagsprøvens varighed er inkl. votering og stemning 30 min. 

Der gives 3 særskilte prøvekarakterer. Én for hver af de ovenstående prøver. Prøven er kun bestået, hvis den optagelsessøgende mindst har opnået karakteren 02 alle prøver. Er hovedfagsprøven bestået, går ansøgeren videre til prøver i almene fag. Disse prøver er ens for samtlige bacheloruddannelser.

Kandidatuddannelsen 

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve. 

Kravene til prøven gælder også for ansøgere, der i forvejen går på konservatoriet og ønsker at gå til kvoteprøve til kandidatuddannelsen.

Ansøgeren skal fremføre følgende, alt afhængig af instrument:

Fløjte 1. sats af Mozarts fløjtekoncert i G-dur med kadence (både koncerten og kadencen skal spilles udenad) + selvvalgt værk
Klarinet 1. sats af Mozarts klarinetkoncert i A-dur (ingen kadence) (skal spilles udenad) + selvvalgt værk
Obo 1. sats af Mozarts obokoncert i C-dur med kadence (både koncerten og kadencen skal spilles udenad) + selvvalgt værk
Saxofon 1. sats af Glazunov koncert for saxofon (skal spilles udenad) + selvvalgt værk
Fagot 1. sats af Mozarts fagotkoncert i B-dur med kadence (både koncerten og kadencen skal spilles udenad) + selvvalgt værk

Prøvens varighed maks. 20 minutter (inkl. votering 30 min.). 

Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen af to interne censorer. Prøven kan afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Solistuddannelsen

Prøvens forløb, bedømmelse og indhold

Optagelsesprøven består af en hovedfagsprøve, der afvikles i to runder. Hvis du søger uddannelsesretningen Solist Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed eller Solist med Undervisningskompetence (videregående niveau), skal du efterfølgende til en 3. runde i din valgte uddannelsesretning. Læs mere om de forskellige uddannelsesretninger og indholdet af prøverne her.

I 1. runde skal du fremføre et program af 20 minutters varighed. Et optagelsesudvalg bedømmer præstationen med "bestået/ikke bestået". 

Hvis du består 1. runde, fortsætter du til 2. runde, der afvikles så hurtigt som muligt efter 1. runde. De to runder kan afholdes på forskellige dage. 

I 2. runde skal du fremføre et program af 30 minutters varighed. Runden afsluttes med fem minutters samtale om ansøgerens motivation for at søge ind på uddannelsen, overvejelser omkring karriere m.m.. Samtalen påvirker ikke karakteren, men bruges til gensidig forventningsafstemning om uddannelsen.

Præstationen bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

1. runde (20 minutter) 

Du opgiver følgende til denne runde, alt afhængig af instrument:

Heraf vælger de interne censorer ca. 10 minutters program, som du kan få oplyst i studieadministrationen ugedagen inden optagelsesprøven.

1. rundes værker SKAL spilles udenad.

Fløjte
 • Pligtstykke: W. A. Mozart: Fløjtekoncert i G-dur, 1. sats med kadence
Du skal også opgive følgende værker:
 • G. Ph. Telemann: 2 ud af 12 Fantasier for fløjte solo (Bärenreiter 2971)
 • Dutillieux: Sonatine
 • Reinecke: 1. sats af Sonata Undine
Klarinet
 • Pligtstykke: W. A. Mozart: Klarinetkoncert i A-dur, 1. sats
Du skal også opgive følgende værker:
 • Debussy: Rapsodi nr. 1 (1910)
 • Brahms: 1. og 2. sats af sonate i både f-mol og Es-dur
Obo
 • Pligtstykke: W. A. Mozart: Obokoncert i C-dur, 1. sats med kadence
Du skal også opgive følgende værker:
 • G. Ph. Telemann: 2 ud af 12 Fantasier for fløjte solo (Bärenreiter 2971)
 • Vivaldi: Sonate i c-mol
 • C. Saint-Säens: Sonate for obo og klaver
 • C. Nielsen: Romance og humoresque, op. 2
Saxofon
 • Pligtstykke: J. Ibert: Concertino da Camera 1. sats + 2. sats til ciffer 26
Du skal også opgive følgende værker:
 • J. Ibert: Concertino da Camera 2. sats fra ciffer 26
 • Rueff: Sonate
 • Ryo Noda: Improvisation nr. 1
 • Glazunov: Concerto
 • P. M. Dubois: Concerto 1. og 2. sats
Fagot
 • Pligtstykke: W. A. Mozart: Fagotkoncert i B-dur, 1. sats med kadence
Du skal også opgive følgende værker:
 • G. Ph. Telemann: Sonate i f-mol
 • C. M. Weber: Rondo og ungarese

 

2. runde (30 minutter) 

Du skal opgive 50 minutters musik, som skal indeholde værker fra mindst 4 stilperioder, hvoraf mindst ét værk skal være skrevet efter 1945. 
De interne censorer vælger heraf 30 minutters musik, som du kan få oplyst i studieadministrationen ugedagen inden optagelsesprøvens 1. runde. 

Eksempler på værker til 2. runde:

Fløjte
 • Nielsen: Fløjtekoncert
 • Ibert: Fløjtekoncert
 • Jolivet: Chant de Linos og 5 Incantations
 • Berio: Sequenza
 • Nørholm: Immanense
Klarinet
 • C. M. von Weber: Koncerter i f-mol eller Es-dur
 • C. M. von Weber: Grand duo concertant
 • C. Nielsen: Klarinetkoncert, op. 57
 • Francaix: Klarinetkoncert
 • Francaix: Tema con variazioni
 • Poulenc: Sonate
 • Olav Berg: Fantasia breve (1938)
 • Alban Berg: Vier Stücke für Klarinette und Klavier
 • Esa-Pekka Salonen: Nachtlieder für Klarinette und Klavier
 • Schumann: Fantasistykker
Obo
 • Strauss: Obokoncert
 • B. Martinu: Obokoncert
 • Dutillieux: Sonate
 • Berio: Sequenza nr. 6
 • N. Castillioni: Alef
Saxofon
 •  ingen forslag
Fagot
 • Vivaldi: Koncert i B-dur, FVIII nr. 35
 • Crusell: Concertino
 • Saint-Saëns: Sonate, op. 168 
 • A. Jolivet: Koncert