blæsere

Ensembler

Konservatoriet har en lang tradition for ensemblespil

Et er den personlige udvikling for den enkelte studerende som solist, et andet er kontakten og samspillet med andre, hvor DKDM byder på rige muligheder for at spille kammermusik og i forskellige ensembler fra tidlig musik til helt ny kompositionsmusik – i mange størrelser og klangformationer.

Medvirken i konservatoriets orkestre og ensembler er en vigtig del af undervisningen, som udover at give de studerende mange gode oplevelser forbereder dem på det fremtidige virke som professionel sanger eller musiker. En stor del af en udøvendes liv i dag er evnen til at kunne arbejde fleksibelt og projektorienteret i mange forskellige typer af ensembler og med mange forskellige mennesker. Disse færdigheder bliver styrket i forbindelse med de mange ensembleaktiviteter, som den studerende prøver kræfter med i løbet af studietiden. Konservatoriets øgede koncertvirksomhed bæres i høj grad af disse mange ensembleinitiativer – dels organiseret, dels af mere spontan karakter.