AM-studerende

Almen musiklærer

Få en bred musikuddannelse med store kompetencer
"AM-uddannelsen ruster én med en bred, musikalsk viden. Det er læring på højt niveau og man opbygger et hardcore, grundsolidt fundament. Der er mange udfordringer, og fra første dag bliver man kastet ud i at stå foran elever og undervise.” 

Kathrin Thelén, AM

En solid grunduddannelse

AM-uddannelsen, der har til formål at uddanne højt kvalificerede musiklærere med en bred vifte af faglige kompetencer, består af en kompakt 3-årig bacheloruddannelse, hvor de studerende udover at blive videreuddannet på deres instrument, får en solid grunduddannelse i hovedfagene: korledelse, rytmisk og klassisk ensembleledelse og musikpædagogik. Dertil kommer undervisning i en række almene fag: klaver, sang, hørelære, teori og arrangement, musikhistorie, m.m.

Et krævende fuldtidsstudie

På den 2-årige kandidatuddannelse, vælger den studerende at specialisere sig i enten to eller tre hovedfag. Foruden de førnævnte hovedfag, kan fagene: instrumentalpædagogik/sangpædagogik, børnekor og hørelærepædagogik også vælges som hovedfag på kandidatdelen.

At uddanne sig som AM’er er et krævende fuldtidsstudie. Her er det ikke nok, at blive rigtig god til kun et fag eller et instrument. Det kræves, at man bliver rigtig god til en hel række fag og at man kan tage musikalsk lederskab i mange forskellige musikpædagogiske sammenhænge, både rytmiske og klassiske.

En AM’ers primære arbejdsmarked er musikskolen. Men den brede vifte af musikfaglige kompetencer gør, at mange AM’ere også er at finde på bl.a. efterskoler, højskoler, folkeskoler, m.m.

flere oplysninger

Ønsker du at vide mere om AM-uddannelsen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Jonas Bille: jonas.bille@dkdm.dk eller faggruppeleder Per Bundgård: per.bundgaard@dkdm.dk