Solistordninger

Studieordningerne er uddannelsernes grundlag

Studieordningerne består af to bind. Bind 1 indeholder formelle oplysninger om adgangskrav, mål, planlægning og indhold, mens bind 2 fortæller om de enkelte fags undervisning og eksamensregler. Det er i bind 2 du kan det præcise indhold af uddannelsesretningerne, læse om hvilke fag du har og hvor mange ECTS-point hvert fag giver. Du kan se følgende uddannelsesretninger:

Solistuddannelser gældende for studerende indskrevet efter 1. august 2020

Solistuddannelser gældende for studerende indskrevet før 1. august 2020

Undervisnings- og eksamensbeskrivelser

Studieordninger for ældre uddannelser kan rekvireres ved henvendelse til studieadministrationen via dkdm@dkdm.dk.