Info om eksamensbeviser

Hvad er et eksamensbevis?

Eksamensbeviset er det officielle dokument, der beviser at du har færdiggjort din uddannelse. Alt efter hvornår du har fået det udstedt, kan det have forskellig udformning og indhold. Dit eksamensbevis vil som regel indeholde et dansksproget bevis, et engelsksproget bevis og et diploma supplement. Der udstedes kun ét originalt bevis. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium opbevarer en kopi af dit originale bevis. Denne opbevares efter gældende regler i bekendtgørelsen.

Oversættelse af eksamensbevis

Har du behov for at få dit gamle eksamensbevis oversat i forbindelse med fx jobansøgninger i udlandet anbefaler vi, at du får det oversat og bekræftet af en autoriseret translatør. Konservatoriet kan ikke være behjælpeligt med denne opgave.

Oversættelse af øvrige dokumenter

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ligger ikke inde med tidligere udgaver af uddannelsesordninger, studieordninger, kursusbeskrivelser og lign. oversat til engelsk. Det er heller ikke noget vi har mulighed for at være behjælpelig med. Vi kan hjælpe med at finde materialer frem i et vist omfang på det oprindelige sprog, dvs. dansk. En eventuel oversættelse skal du selv sørge for. Får du materiale oversat ved en autoriseret translatør, kan vi være hjælpe med en bekræftelse af, at oversættelsen svarer til det danske dokument. Du skal forvente flere dages sagsbehandlingstid på dette.

Omregning af tidligere uddannelser

Uddannelser bestået før overgangen til bachelor- og kandidatuddannelser indeholder ikke ECTS-points. Konservatoriet har ikke mulighed for at omregne fagelementer eller tidligere studiestrukturer til ECTS-points.

Mistet eksamensbevis

Hvis du mister dit bevis, får du ikke udstedt et nyt bevis. Dog kan du, hvis dit bevis findes i konservatoriets arkiv, få udstedt en verificeret kopi. Du skal forvente flere dages sagsbehandlingstid på dette.

Hvornår udstedes et nyt eksamensbevis?

I få tilfælde vil det være muligt at få udstedt et nyt eksamensbevis. I alle tilfælde skal det originale eksamensbevis returneres til DKDM.

  1. I forbindelse med eksamensklage: Hvis du, efter du har fået udstedt et eksamensbevis, og inden for klagefristen, klager over din bedømmelse og får medhold i klagen, kan du blive tilbudt en omprøve. Hvis du accepterer dette tilbud, skal du aflevere dit eksamensbevis, og når den nye bedømmelse foreligger, udstedes der et nyt bevis til dig.
  2. Eksamenssnyd: Hvis der opdages snyd i forbindelse med en eksamen, og eksamensbeviset er udstedt, annulleres prøvens resultat og derpå tilbagekaldes eksamensbeviset. Der udstedes ikke et nyt bevis, før det originale er returneret, og prøven er bestået.
  3. Fejl: Hvis der sker administrative fejl, kan der udstedes nyt bevis. Dette kan f.eks. være, hvis et meritoverført fag er indtastet forkert. Der kan stilles krav om dokumentation i denne forbindelse.